S G - S O L U T I O N S

img

10

Χρόνια εμπειρίας
Ποιοι είμαστε

ΣΥΝΔΕΟΥΜΕ ΔΡΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΕΣ Εταιρεία

Ο στόλος των μεταφορικών μέσων που διαθέτει η SG SOLUTIONS περιλαμβάνει σήμερα μηχανήματα ιδιοκτησίας και υπηρεσίες που ανατίθενται σε εξωτερικούς φορείς, οχήματα χαμηλής εκπομπής EURO 5 και EURO 6, τα οποία πληρούν τα πιο πρόσφατα και αυστηρά πρότυπα ασφάλειας και τεχνολογικού εξοπλισμού.

Οι δεξαμενές μας τελευταίας γενιάς είναι εξοπλισμένες με δύο διαμερίσματα, με χωρητικότητα αντίστοιχα 28000 και 7000. (Οι δεξαμενές μας τελευταίας γενιάς διαθέτουν δύο διαμερίσματα, με χωρητικότητα 28000 και 7000 αντίστοιχα.) λίτρα. Επιπλέον, διαθέτουμε μονοθέσιους tank container με χωρητικότητα 28000, 32000 και 35000 λίτρων. (Επιπλέον, έχουμε μονοθέσιους tank container με χωρητικότητα 28000, 32000 και 35000 λίτρων.)

  διάβασα το Privacy Policy 

  img
  Απαιτήσεις

  Απαιτήσεις στην κατοχή

  Απαιτήσεις

  img

  Εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Αυτοκινητιστικών Επιχειρήσεων για την μεταφορά εμπορευμάτων και για λογαριασμό τρίτων

  Η εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Αυτοκινητιστικών Επιχειρήσεων για την μεταφορά εμπορευμάτων και για λογαριασμό τρίτων είναι ένα διαδικασία μέσω της οποίας μια επιχείρηση ή ένας επαγγελματίας του τομέα μεταφορών μπορεί να εγγραφεί στο Εθνικό Μητρώο. Το μητρώο αυτό διαχειρίζεται το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών στην Ιταλία και έχει ως στόχο τον κανονισμό και τον έλεγχο της δραστηριότητας αυτοκινητιστικής μεταφοράς εμπορευμάτων για λογαριασμό τρίτων.

  img

  Πιστοποίηση HACCP

  Η πιστοποίηση HACCP (Ανάλυση Κινδύνου Κρίσιμου Σημείου Ελέγχου) είναι ένα σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων που αναγνωρίζει, αξιολογεί και ελέγχει τους σημαντικούς κινδύνους για την ασφάλεια των τροφίμων κατά μήκος της αλυσίδας παραγωγής και διανομής τροφίμων. Το σύστημα HACCP βασίζεται σε επτά βασικές αρχές που περιλαμβάνουν την αναγνώριση των κινδύνων, τον προσδιορισμό των σημείων κρίσιμου ελέγχου, την εφαρμογή μέτρων ελέγχου, την καθιέρωση διαδικασιών παρακολούθησης, την υλοποίηση δράσεων διόρθωσης, την εκτέλεση διαδικασιών επαλήθευσης και την εφαρμογή ενός κατάλληλου συστήματος καταγραφής.

  img

  Πιστοποίηση UNI ISO 9001/2015

  Η πιστοποίηση UNI ISO 9001:2015 είναι μια επίσημη αναγνώριση που επιβεβαιώνει ότι μια οργάνωση έχει εφαρμόσει ένα σύστημα διαχείρισης ποιότητας που συμμορφώνεται με τα πρότυπα που ορίζονται από το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015. Αυτό το πρότυπο θεσπίζει τις απαιτήσεις για ένα σύστημα διαχείρισης ποιότητας που επιτρέπει στην οργάνωση να παρέχει προϊόντα και υπηρεσίες που συμμορφώνονται με τις ανάγκες των πελατών, να βελτιώνει διαρκώς την ικανοποίηση του πελάτη και να επιδεικνύει την ικανότητα να παρέχει προϊόντα και υπηρεσίες που συμμορφώνονται με τις εφαρμοστέες κανονιστικές απαιτήσεις.

  img

  Πιστοποίηση UNI ISO 14001/2015

  Η πιστοποίηση UNI ISO 14001:2015 είναι μια επίσημη αναγνώριση που επιβεβαιώνει ότι μια οργάνωση έχει εφαρμόσει ένα σύστημα διαχείρισης περιβάλλοντος που συμμορφώνεται με τα πρότυπα που ορίζονται από το διεθνές πρότυπο ISO 14001:2015. Αυτό το πρότυπο παρέχει κατευθυντήριες γραμμές για την αναγνώριση, έλεγχο και διαχείριση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των δραστηριοτήτων της οργάνωσης, προωθώντας την περιβαλλοντική βιωσιμότητα, τη συμμόρφωση προς τους κανονισμούς και τη διαρκή βελτίωση της περιβαλλοντικής απόδοσης.

  img

  Πιστοποίηση UNI ISO 45001/2018

  Η πιστοποίηση UNI ISO 45001:2018 είναι μια επίσημη αναγνώριση που επιβεβαιώνει ότι μια οργάνωση έχει εφαρμόσει ένα σύστημα διαχείρισης της υγείας και ασφάλειας στην εργασία που συμμορφώνεται με τα πρότυπα που ορίζονται από το διεθνές πρότυπο ISO 45001:2018. Αυτό το πρότυπο παρέχει ένα πλαίσιο για την αναγνώριση, έλεγχο και διαχείριση των κινδύνων για την υγεία και την ασφάλεια στον χώρο εργασίας, προωθώντας την πρόληψη ατυχημάτων, επαγγελματικών ασθενειών και βελτιώνοντας τις συνολικές συνθήκες εργασίας.

  Μας χρειάζεσαι;

  ΖΗΤΗΣΤΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

  icon
  76311 T
  Τόνοι μεταφερθέντες 2023
  icon
  220 +
  Πλοία & Τρένα
  icon
  9900 T
  Τόνοι παραδοθέντες 2022
  icon
  400 +
  επιβίβαση
  img
  img
  img
  Εδάφους μεταφορές
  Θαλάσσιες μεταφορές
  Σιδηροδρομικές μεταφορές
  ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ

  ΟΙ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΜΑΣ

  Η λογιστική είναι γενικά η λεπτομερής οργάνωση και εκτέλεση μιας πολύπλοκης λειτουργίας σε μια επιχείρηση γενικά. (Η λογιστική είναι γενικά η λεπτομερής οργάνωση και υλοποίηση μιας πολύπλοκης λειτουργίας σε μια επιχείρηση γενικά.)

  Νέα

  ΕΙΔΗΣΕΙΣ

  Νέα